DIA+LOGS

DIA+LOGS

Biedrība DIA+LOGS ir atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS. Šļirču maiņa, HIV eksprestestu veikšana, jauniešu izglītošana, darbs ar riska grupām, HIV inficēto un viņu tuvinieku atbalsts, dalība pētījumos, politikas veidošanā un citas aktivitātes - tā visa ir DIA+LOGS ikdiena. Biedrībai ir svarīga ne tikai HIV inficētu personu, bet arī citu sabiedrībā stigmatizētu indivīdu un grupu iekļaušana sabiedrībā un aizspriedumu mazināšana. Rūzvelta teiciens "Dariet, ko spējat, ar to, kas Jums ir, tur, kur Jūs esat!" ir biedrības moto, kas jau 15 darbības gadus liek ikvienam iesaistītajam darīt savu darbu no sirds, ar atdevi un sasniegt visaugstāko mērķi!