Atpakaļ

DIA+LOGS

Biedrība DIA+LOGS veic kaitējuma mazināšanas darbus, piedāvājot: šļirču maiņu; HIV, hepatītu B un C eksprestestu veikšanu; sociālo darbinieku un psihologa pakalpojumus; jauniešu, kā arī sociālās sfēras speciālistu izglītošanu; darbu ar riska grupām. Atbalsta sniegšana HIV inficētiem un viņu tuviniekiem, dalība pētījumos, veselības un advokācijas politikas veidošana u.c. - tas visa ir DIA+LOGS ikdiena. Mums ir svarīga ne tikai HIV inficētu personu, bet arī citu sabiedrībā stigmatizētu indivīdu un grupu iekļaušana sabiedrībā, aizspriedumu mazināšana un iecietības veicināšana. Biedrības pamatmotto spēcīgi atbalsojas Rūzvelta vārdos - "Dariet, ko spējat, ar to, kas Jums ir, tur, kur Jūs esat!"

Pasākumi

DIA+LOGS
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri