Atpakaļ

Lelde Kristiāna Vozņesenska

Latvijas valsts simtgades birojs, programma “Latvijas skolas soma”

Lelde Kristiāna Vozņesenska ieguvusi maģistra grādu Latvijas Kultūras akadēmijā kultūras menedžmentā un radošajās industrijās, apmaiņas programmās studējusi arī Helsinku universitātē Somijā un Voldas augstskolā Norvēģijā. Strādājot Latvijas Kultūras akadēmijas Radošās darbības centrā, gūta pieredze un izpratne par jauno skatuves mākslas profesionāļu radošo procesu, īstenojot gan klasiskus, gan mūsdienīgus un inovatīvus kultūras piedāvājumus un piesaistot tiem daudzveidīgu auditoriju. Pieredze gūta arī dažādu kultūras projektu īstenošanā, tai skaitā Latvijas valsts simtgades norisēs deju lielizrādē “Abas Malas” un akcijā “Latvijas karoga ceļš”, Dejas balvas ceremonijās, uzvedumos “Es esmu” Latvijas teātru vecmeistaru atbalstam u.c. Tomēr plašāks redzējums un pamatīgāka izpratne par kultūras pieejamību, kultūras norišu mobilitātes iespējām un nozīmi un citiem inovatīviem risinājumiem, kas palīdz sastapties ar kultūru dažādām sabiedrības grupām, jo īpaši bērniem un jauniešiem, gūta šī brīža darbā, īstenojot programmu “Latvijas skolas soma”. Kopš 2014. gada vērtīga bijusi arī iesaistīšanās Latvijas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu programmā, kuras ietvaros kolektīviem tiek organizēti semināri, meistarklases, pieredzes braucieni, attīstot un pilnveidojot katram savas kultūras tradīcijas veiksmīgai to kopšanai Latvijā un piedaloties Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku kustībā.

Pasākumi

Lelde Kristiāna Vozņesenska
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri