Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

LIAA pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs – sākot ar informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, dažādām valsts atbalsta programmām un finansējuma piesaistes iespējām, un beidzot ar atbalstu uzņēmējiem, kas vēlas uzsākt eksportu un meklē sadarbības partnerus ārvalstīs. Tāpat ar LIAA atbalstu tiek veicināta sadarbība tehnoloģiju pārneses jomā. LIAA ir izveidojusies kā pasaulē konkurētspējīga