Atpakaļ

Marija Katrīna Dambe

SIA "NOMAD architects " arhitekte ar specializāciju aprites ekonomikā

Papildus ikdienas arhitekta pienākumiem, Marija aktīvi iesaistās arī dažādos starpdisciplināros projektos, kas vecina ilgtspējīgas un apritīgas būvniecības attīstību Latvijā, tajā skaitā, veicinot Architects Declare Latvijas arhitektu atzara dibināšanu un strādājot pie apritīgas būvniecības vadlīniju izstrādes URGE projekta ietvaros. Lai ieteiktās metodes vai risinājumi nepaliktu tikai teorijas līmenī, Marija kopā ar NOMAD architects cenšas praktizēt "hands-on" principu un aktīvi iesaistīties arī būvniecības procesos, lai izveidotu saikni starp dažādiem būvniecības jomu profesionāļiem.
Marija Katrīna Dambe
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri