Atpakaļ

Anne Sauka

Lektore un pētniece

Dr. phil. Anne Sauka ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes, Filozofijas un ētikas nodaļas lektore un pētniece un augstskolā lasa kursus filozofijas vēsturē un sociālajā filozofijā. Akadēmiskās intereses saistītas ar biofilozofiju, miesiskās patības, ķermeņa un dzimtes ģenealoģiju, filozofisko antropoloģiju, eksistenciālismu un psihoanalīzi. Šobrīd pēta ķermeņa un vides savstarpējību pēcdoktorantūras projektā "Ontoģenealoģijas: ķermenis un vides ētika Latvijā" (2021 – 2023).
Anne Sauka
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri