Atpakaļ

Māris Kānītis

SIA “Adven Latvia” vadītājs

Māris Kānītis enerģētikas nozarē darbojas jau 10 gadus. Zinātniskās pētniecības prasmes iegūtas, studējot un vienlaikus piedaloties RTU zinātniskajās konferencēs par ģeotermālo siltumsūkņu sistēmu modelēšanu un izmantošanu Latvijā. Piecus gadus strādājis par galveno inženieri centralizētās siltumapgādes uzņēmumā - tur iegūtā pieredze deva priekšnosacījumus tam, lai, karjerai attīstoties, Māris pilnveidotu savas prasmes starptautiskā uzņēmumā. Jau gandrīz trīs gadus Māris vada enerģētikas uzņēmumu SIA “Adven Latvia”. Viņš tic, ka inženiertehnisko zinātņu speciālistu ieguldījumam būs būtiska ietekme nosprausto klimata mērķu sasniegšanā nākotnē, veicinot aprites ekonomiku un resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Pasākumi

Māris Kānītis
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri