Aldis Kalniņš

Aldis Kalniņš

Bērnu grāmatas "Zili brīnumi / sociālā fizika bērniem" un bērnu zinātnes centru "Zili brīnumi" autors

Interesē viss un par visu interesējos. Uzskatu, ka Latvijas eksporta "precei" jābūt izglītībai un tā ir jāsaņem tās augstākajā kvalitātē ik vienam.