Atpakaļ

Sanda Čingule-Vinogradova

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja

Sanda Čingule-Vinogradova ir Preiļu muižas kompleksa un parka struktūrvienības izveidotāja un vadītāja, sociologs un ekonomikas zinātņu doktore, savu darbu izstrādāja reģionālajā ekonomikas jomā par Latgali. Papildus vada vairākus ES un pārrobežu projektus, kas saistīti ar Preiļu pili un parku, organizē un vada dažādus pasākumus. Iepriekš strādājusi ārvalstīs par grafisko datordizaineri, ieguvusi plašāku skatījumu uz pasauli, kas ļauj ģenerēt īstenojamas idejas. Svarīgi ir ne tikai tas, ko tu dari un cik tas tev tīkams, bet būtiska ir vide, kurā tu esi - dzīvo, strādā, mācies, atpūties un radi. Pilsētvidei jābūt kā vienotam mehānismam, kur starp dažādu jomu, sfēru un nozaru iestādēm, uzņēmumiem notiek simbioze un sadarbība. Pilsēta - tā ir vieta un vide, kuru paši izvēlamies, tātad - paši veidojam.
Sanda Čingule-Vinogradova
Atpakaļ

Rīkotāji

Patroni

Lieldraugi

Draugi

Partneri

Informatīvie partneri