Atpakaļ

Mirdza Kursīte

RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docētāja, ārste

Mirdza Kursīte ir Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docētāja, kura, pēc ārsta grāda iegūšanas, izglītošanos turpināja sabiedrības veselības jomā, iegūstot arī veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē.
Mirdza ar patiesu entuziasmu izglīto topošos mediķus un citus veselības aprūpes speciālistus par pētījumu metodoloģiju, veselības veicināšanu, slimību profilaksi un citiem sabiedrības veselības jautājumiem, līdztekus akadēmiskajam darbam iesaistās pētījumu projektos un ir pārliecināta, ka ceļš uz veselīgu sabiedrību ejams caur pierādījumos balstītu pieeju.
Mirdza Kursīte
Atpakaļ

Rīkotāji

Patroni

Lieldraugi

Draugi

Partneri

Informatīvie partneri