Atpakaļ

Jānis Vitenbergs

Ekonomikas ministrs

Valdības sastāvam pievienojās šī gada aprīlī, un jau pēc mēneša tika apstiprināta ministra izstrādātā stratēģija Latvijai “Covid -19 krīzes radīto seku mazināšanai”. Ministrs uzskata, ka Latvijas ekonomikas atveseļošanai un sabiedrības labklājības veicināšanai ir nepieciešama kompleksa pasākumu īstenošana – atbalsts eksportspējīgām industrijām ar nākotnes izaugsmes potenciālu, mūsdienu dzīves prasībām atbilstoša mājokļa pieejamība par pieejamām cenām, energoefektivitātes veicināšana visās tautsaimniecības nozarēs.
Jānis Vitenbergs
Atpakaļ

Rīkotāji

Patroni

Lieldraugi

Draugi

Partneri

Informatīvie partneri