Atpakaļ

Santa Sāra-Kukule

Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītāja

Uz klientu orientētā jomā strādā jau vairāk nekā 10 gadus. Pēdējos piecus no tiem Siguldas novada pašvaldībā kā Klientu apkalpošanas pārvaldes vadītāja. Izstrādājusi klientu apkalpošanas standartu, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientu apkalpošanas centros, kā arī veicinot pieejamību ne tikai klātienē, bet arī pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv. Sadarbībā ar citu struktūrvienību darbiniekiem pakalpojumu portāls tiek pakāpeniski attīstīts, paplašināti e-pakalpojumi, kā arī nodrošināta iedzīvotāju apmācība digitālo rīku izmantošanā. Siguldas novada pašvaldība par šīm aktivitātēm saņēmusi E-indeksa augstāko atzinību reģionālo attīstības centru grupā.
Santa uzskata, ka digitālie rīki ir lielisks palīgs ikdienas darbā, kā arī pakalpojumu saņemšanā, jo nepieciešamo informāciju no pašvaldības vai svarīgus ikdienas pakalpojumus iespējams saņemt mājās, sev ērtā laikā.
Santa Sāra-Kukule
Atpakaļ

Rīkotāji

Patroni

Lieldraugi

Partneri

Informatīvie partneri