Atpakaļ

Gatis Ozols

VARAM Valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos

Prasmīga digitālo iespēju pielietošana un to radoša attīstīšana ir būtiski priekšnosacījumi labvēlīgas dzīves telpas izveidei un Latvijas izaugsmes un konkurētspējas nodrošināšanai.
Lai tehnoloģiju pielietošana būtu jēgpilna, vienlīdz būtiska ir bezpapīra procesu un darbības formu pārskatīšana un atbilstoša regulējuma izveide, tāpēc ir jādomā ne tikai par tehnoloģiju ienešanu valsts pārvaldē, bet jāfokusējas arī uz pārvaldes darbības principu un prakses pilnveidi, kur tehnoloģijas var būt noderīgs palīgs.
Valsts digitālā pārveide nav IT uzdevums, bet lielākoties organizatorisko, sociālo un politikas jautājumu uzdevums, tāpēc labākais rezultāts būs panākams dialogā.

Pasākumi

Gatis Ozols
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri