Atpakaļ

Forums "Celies"

Forums Celies! ir 2016. gadā izveidota Centra MARTA iniciatīva ar mērķi veicināt dzimumu līdztiesību. Forums Celies! strādā, lai mazinātu uz dzimumu balstītu vardarbību un diskrimināciju, veicinātu veselīgas attiecības līdzcilvēku vidū un celtu izpratni, atbildību un līdzdalību vīriešu un zēnu iesaistei vardarbības mazināšanā pret sievietēm un bērniem.

Gan vīrieši, gan sievietes Foruma aktivitātēs tiek aicināti domāt un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar dzimumu līdztiesību, kā arī veicināt tās īstenošanu. Forums Celies! vēlas aktualizēt vīrišķības dažādos aspektus, lai radītu iekļaujošu telpu gan sabiedrībā populāru, gan tabu jautājumu risināšanai. Forums aicina domāt un sarunāties par plašu spektru jautājumu – no vīrišķības izpratnes, emociju izpausmju un veselības jautājumiem līdz dzīves stilam, bērnu audzināšanai un vīrietības daudzveidībai atšķirīgās kultūrās un laikmetos. Forums paredzēts kā vieta domapmaiņai cilvēkiem no Latvijā, iespējams, nedaudz savrupām jomām – praktiskās dzimumu līdztiesības īstenošanas, dažādām ar jauniešiem saistītām iniciatīvām, humanitārajām un sociālajām zinātnēm, uzņēmējdarbības vides, valsts institūcijām un citām sadzīves jomām.

Foruma Celies! ietvaros tiek īstenotas regulāras publiskas diskusijas par aktuāliem ar vīrišķību saistītiem jautājumiem, sadarbībā ar Centra MARTA jaunatnes programmām tiek īstenotas puišu un meiteņu grupas, kā arī vadītas dažādas nodarbības par dzimumu līdztiesību un veselīgām attiecībām.

Pasākumi

Forums "Celies"
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri