Atpakaļ

Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programma

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam sadarbojas Zviedrija, Somija (tai skaitā Ālandu salas), Igaunija un Latvija. Programmā īstenotie projekti risina kopīgus izaicinājumus, kas ir aktuāli kā katrai programmas valstij atsevišķi, tā visam reģiona kopā, sasniedzot kādu no noteiktajiem mērķiem: konkurētspējīga ekonomika, ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana, labi savienots reģions, kvalificēta un sociāli iekļaujoša reģiona attīstīšana.
Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programma
Atpakaļ

Rīkotāji

Patroni

Lieldraugi

Draugi

Partneri

Informatīvie partneri