Atpakaļ

Interreg.lv

Interreg jeb Eiropas teritoriālā sadarbība ir vērsta uz vairāku valstu kopējo izaicinājumu risināšanu un sadarbības potenciāla izmantošanu tādās jomās kā tūrisms, inovācijas, uzņēmējdarbība, mobilitāte, nodarbinātība, vides aizsardzība un ilgtspēja, pilsētvides attīstība un institucionālā pārvaldība. Kopīgu investīciju rezultātā tiek uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte un sekmēta ekonomiskā konkurētspēja.

Eiropas teritoriālā sadarbība un, jo īpaši, „pārrobežu sadarbība” ir Eiropas integrācijas pamatā, kas ilgtermiņā veido sadarbības kultūru un kopīgas tradīcijas.
Interreg.lv
Atpakaļ

Rīkotāji

Patroni

Lieldraugi

Draugi

Partneri

Informatīvie partneri