Atpakaļ

Cēsu Pluriversitāte

Skola bez adreses - New Bauhaus finālists un oficiālais vēstnieks.

Eksperimentāls izglītības dizaina pētniecības projekts - skola bez adreses un pilsēta kā mācīšanās ainava.

Cēsu Pluriversitāte ir izglītības aktivitātēs bāzēta iniciatīva, kas pēta kopienu stiprināšanā balstītas pieaugušo izglītības pieejas un tā vietā, lai Cēsīs uzbūvētu jaunu ēku, vēlas radīt tādus pilsētvides apstākļus un zināšanu kopienu, kas visas Cēsis pārveidotu par alternatīvu mācīšanās vidi.

Ideja par Cēsu Pluriversitāti sakņojas “Urmadic University” eksperimentā, kas no 2010. līdz 2014. gadam norisinājās Austrālijā (Brisbenā), Francijā (Parīzē), Grieķijā (Salonikos) un Ēģiptē (Kairā). Lai arī pašlaik projekts ar jaunu nosaukumu “Studio at the Edge of the World” ir nolaidies Tasmānijā un atradis mājvietu pavisam tuvu Antarktīdai, tā kopiena turpina savu ceļu dažādās pasaules malās, ieskaitot Latviju un Cēsis.

Projektu Cēsu Pluriversitāte realizē globāla kopiena, kas sevi izvēlējusies definēt kā “eksperimentālu neformālās izglītības pētniecības un dizaina projektu laikā, kas neesot piesaistītam konkrētām telpām, ir visdziļākajā līmenī saistīs ar savu mājvietu - Cēsīm”. Cēsu Pluriversitāte sevi materializē kā regulārus mācīšanās notikumus klātienē un tiešsaistē ar gada centrālo programmas aktivitāti - vasaras skolu, kuras laikā tiek izstrādāts nākāmā mācību gada plāns. Šādā tvērumā tas ir iteratīvs process, kas papildus augstākminētajam, pēta Cēsu publisko ārtelpu un kartē tās vietas, kurās ar mācību-kopienas dārzu palīdzību būtu iespējama “klašu” izveide.

Mēs aicinām kolektīvi iztēloties tādu augstāko izglītību, kas ir informēta globālās kopsakarībās un fiziski situēta lokālās problēmās. Tās saturam jāveido kritisku, vietā bāzētu pedagoģiju, kas ir nepastarpināta un iederīga vietējā ainavā un sezonās. Tādējādi radot priekšnoteikumus ilgtspējīgu, pašpietiekamu un alternatīvu ekonomikas, sabiedrības un kultūras modeļu izveidei.

Pasākumi

Cēsu Pluriversitāte
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri