Jānis Pleps

Jānis Pleps

profesora Kārļa Dišlera fonda konsuls un Latvijas Universitātes Tiesību vēstures un teorijas latedras docents