Atpakaļ

Biedrība "Ascendum"

Ascendo (no latīņu val. – "uz augšu", "augšup")
Biedrība "Ascendum" vieno idejas un cilvēkus, kas veido empātisku, izglītotu un pilsoniski aktīvu sabiedrību.

Biedrība “Ascendum” ir dibināta 2011. gadā ar mērķi atbalstīt kultūru, zinātni, izglītību un pilsonisko sabiedrību, tādā veidā veicinot Latvija ekonomisko, garīgo un sociālo augšupeju.

Šobrīd “Ascendum” kļuvusi par sabiedrisku organizāciju, kas nodarbojas ar iekļaujošas, pilsoniski līdzdalīgas sabiedrības veicināšanu, kā pamata metodi izmantojot kultūru. Biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss kultūras, labdarības un pilsoniskās sabiedrības jomās.

Biedrības darbībā caurviju vadlīnija ir demokrātijas un demokrātisku vērtību stiprināšana, cilvēktiesību aizsardzība, diskriminācijas mazināšana.

Pasākumi

Biedrība "Ascendum"
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri