Anna Īviņa

Anna Īviņa

Izglītības un Zinātnes ministrijas, politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projektu koordinatore