Mārtiņš Bičevskis

Mārtiņš Bičevskis

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomes priekšsēdētājs

M. Bičevskim ir plaša pieredze valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā, tāpat viņš iepriekš pildījis gan Tieslietu ministrijas, gan Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumus, kā arī 5 gadus ieņēmis vadošus amatus Iekšlietu ministrijas struktūrās: bijis Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks (sākotnēji vietas izpildītājs), iekšlietu ministra padomnieks un Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs. M. Bičevskis pildījis Latvijas Komercbanku asociācijas prezidenta pienākumus, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidenta un padomes locekļa pienākumus. 2016. gada decembrī ievēlēts AS "Latvenergo" padomē.
M. Bičevskis ir beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista diplomu.