Ivars Vanadziņš

Ivars Vanadziņš

Dr.med, asoc.profesors, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors

Ivars Vanadziņš ir arodveselības un arodslimību ārsts, pašlaik aktīvāk darbojas zinātnē, pētot, kā darba vides izmaiņas un jaunie riski darba vietās ietekmē mūsu veselību. Ivara īpašās intereses ir saistītas ar produktivitāti darba vidē un to, vai varam atļauties slimus un izdegušus darbiniekus?

Īsais viedoklis: “Latvijas sabiedrība, tiecoties uz lielāku labklājību un augstāku dzīves līmeni, riskē ar nopietnu izdegšanu. Esam mācīti strādāt smagāk, nevis gudrāk un produktīvāk, tas atriebjas mūsu sabiedrībai ar nepatīkamām un bīstamām tendencēm – izdegšanu, depresiju skaita pieaugumu, sliktu veselības stāvokli un augstu pašnāvību skaitu.”