Žaneta Mikosa

Žaneta Mikosa

Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektore

PhD starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās (Kopenhāgenas Universitāte).
LL.M Eiropas Savienības tiesībās (RJA un Kopenhāgenas Biznesa Skola, 2002)
Maģistra grāds, Valsts un Administratīvās tiesības (Latvijas Universitāte, 2001).
Dipl. Iur (Latvijas Universitāte, 2000).