Jānis Aizbalts

Jānis Aizbalts

Eco Baltia Vide direktors

Viņš šobrīd vada arī izpētes projektu, kurā tiek analizētas un pētītas tekstila šķirošanas un pārstrādes iespējas Latvijā. Kā trīs dēlu tēvs, kurš ikdienā palīdz savai sievai tikt galā ar bērnu drēbju kaudzēm, viņš labi pārzina arī tekstila patēriņa problemātiku un to, ka nemaz nav tik viegli atbrīvoties no vecajām drēbēm, ja to stāvoklis nav atbilstošs, lai tās varētu ziedot.