Sniedze Sproģe

Sniedze Sproģe

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece Lauku attīstības jautājumos

Sniedze Sproģe ir LPS padomniece Lauku attīstības jautājumos, bet jau 12. gadu pienākumos ietilpst arī Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas darbu organizēšana un atkritumu apsaimniekošanas jautājumi. Bieži atrodos dabā, brīnos par cilvēkiem, kas neprot aiz sevis savākt lietas, par netīrību, ko tie atstāj aiz sevis. Gandrīz katrā ārvalstu komandējuma braucienā ar izpilddirektoriem iepazīstamies ar kaimiņu valstu sistēmu atkritumu apsaimniekošanā.