Atpakaļ

Inga Belousa

biedrība “Zaļā brīvība”

Koordinēju projektus un organizēju pasākumus, kas veicina sabiedrības izpratni par atbildīgu patēriņu, pilsonisko līdzdalību, globālajām kopsakarībām un ilgtspējīgu attīstību. Esmu Globālās izglītības un mācīšanās akadēmiskā tīklojuma ANGEL un tīklojuma “Bridge 47” biedre, kā arī Latvijas Platformas attīstības sadarbībai padomes (LAPAS) dalībniece. Manas pētnieciskās intereses ir saistītas ar izglītību ilgtspējīgai attīstībai, globālo izglītību, kvalitatīvo pētniecību, atbildīgu patēriņu, pārtikas atkritumu mazināšanu un klimatu saudzējošu dzīvesveidu.

Pasākumi

Inga Belousa
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri