Tomass Krīgers (Thomas Krueger)

Tomass Krīgers (Thomas Krueger)

biedrības "Smiltenei un Latvijai" pārstāvis, permakultūras entuziasts