Nils Klints

Nils Klints

Rīgas 155. Skautu vienības priekšnieks, āra dzīves apmācību centrs “Pelēkais Vilks” treneri

Abās struktūrās ir iesaistīts drošības nosacījumu izstrādē un ieviešanā.