Madara Kanasta

Madara Kanasta

Centra MARTA Foruma “Celies!” koordinatore

Centra MARTA Foruma “Celies!” koordinatore. Ikdienā strādā ar dzimumu līdztiesības jautājumiem un jauniešu iesaistīšanu vardarbības mazināšanā.