Atpakaļ

Inta Dimante-Deimantoviča

Pētniece, Latvijas Hidroloģijas institūts

Inta ir uzaugusi un mācījusies Aucē. Pēc vidusskolas studēja Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, kur aizstāvēja savu doktora disertāciju par Latvijas dziļo ezeru ekoloģiju. Doktorantūras studiju nobeigumā Inta pārcēlās un savu aktīvo zinātnisko darbību turpināja Norvēģijā, dabas izpētes institūtā, pētot Arktiskās saldūdens ekosistēmas un to izmaiņas klimata pasiltināšanās ietekmē. Pēc gandrīz desmit gadiem Norvēģijā, Inta pārcēlās atpakaļ uz Latviju un pašlaik Latvijā pēta antropocēnā laikmeta moderno piesārņojumu – mikroplastmasu Latvijas saldūdeņos.

Pasākumi

Inta Dimante-Deimantoviča
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri