Ilze Dzene

Ilze Dzene

Bērnu aprūpes centra VSAC "Rīga" filiāles "Rīga" vadītāja

Kopš 2018.gada marta vadītāja bērnu aprūpes centrā – VSAC “Rīga” filiālē “Rīga”. Šajā institūcijā dzīvo 37 bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Pirms tam ilgus gadus darbojusies tieslietu nozarē, jo pēc izglītības juriste.
Ikdienā kopā ar kolēģiem mērķtiecīgi meklē risinājumus, kā veicināt bērnu uzņemšanu ģimenēs, kā mazināt sabiedrības aizspriedumus par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kā rast atbalstu ģimenēm, kas uzņem ģimenē bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kā institūcijām būt atvērtām un pieejamām sabiedrībai.
Darbā ar bērniem un bērnu interešu nodrošināšanā sevi raksturo kā ieintersētu, mērķtiecīgu, entuziastisku un atvērtu radošai pieejai. Vēl raksturoju sevi ar to, ka nespēju pieņemt neargumentētu viedokli un acīmredzamas pretrunas jautājumos, kas reglamentē bērnu intereses un tiesības.