Ināra Oļena

Ināra Oļena

Pelču speciālās internātpamatskolas direktore

Skolēnu vecāku jautājums pēc skolas izlaiduma svinīgā akta: Ko mums darīt tālāk? Jūs taču saprotiet, ka mūsu bērniem nav nākotnes.
Patiesībā šis jautājums deva man pilnvaru rīkoties, nevis skatīties un brīnīties, kāpēc neviens neko nedara. Likās, ka ir neiespējami kaut ko mainīt, jo pirmkārt, jāmaina sabiedrības attieksme. Atbildība ne tikai skolēnu vecākiem, bet arī skolas kolektīvam par viņu ieguldījumu daudzu gadu garumā, lai sagatavotu skolēnus integrācijai sabiedrībā un darba tirgū - lai viņu darbs nav kā pieneņu pūkas vējā.