Anna Broka

Anna Broka

lektore, Vidzemes augstskola, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

Vidzemes Augstskolas lektore, HESPI/ ZTC zinātniskā asistente, Tallinas Universitātes doktorante sociālajā darbā, Mg.Int.Sociālā labklājības un veselības politikā.
Mani iedvesmo Latvija, Valmiera un cilvēki. Būdama starptautiskā apritē, es zinu, kas notiek Skandināvijas valstīs, arī Vācijā, Lielbritānijā. Lai cik tas arī nebūtu dīvaini, jā, mums ir problēmas, bet tās ir jāidentificē un, kad esi identificējis, ir jāmeklē risinājums un tas ir tas, kas mani iedvesmo, jo nav nevienas neatrisināmas problēmas un jebkura problēma ir resurss.