Guntars Catlaks

Guntars Catlaks

Valsts izglītības satura centra vadītājs

Guntars Catlaks Valsts izglītības satura centru vada kopš 2015.gada pavasara. Vairāk kā desmit gadus vadīja pētniecības nodaļu pasaules izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību konfederācijā "Education International", Briselē, bija Sorosa fonda – Latvija valdes priekšsēdētājs, vadīja programmu “Pārmaiņas izglītībā”, strādājis kā sociālo zinību un vēstures skolotājs, pētnieks, ir mācību grāmatu autors.