Ilga Kreituse

Ilga Kreituse

RSU profesore, RSU Politikas zinātnes katedras vadītāja

RSU profesore, RSU Politikas zinātnes katedras vadītāja ar ilggadēju pieredzi politiskajā darbībā gan kā Saeimas deputāte, gan arī kā Saeimas priekšsēdētāja. Nozīmīga pieredze Latvijas politisko norišu komentēšanā.