Amēlija Čeiča

Amēlija Čeiča

Skolniece

Mācās Cēsu Valsts ģimnāzijas 7. klasē. Paralēli labajām sekmēm skolā, viņa pašmācības ceļā apguvusi ģitārspēli, darbojas keramikas studijā un spēlē volejbolu. Amēlija ir aizrautīga lasītāja un viņa katru gadu ar ļoti labiem sasniegumiem piedalās Lasīšanas stafetē. Ceļā uz pašas izvirzītiem mērķiem viņa dodas aizrautīgi un neatlaidīgi. Pamatskolas sākumā viņa daudz interesējās par astronomiju un sapnis par darbu NASA joprojām ir aktuāls.