Marta Mikīte

Marta Mikīte

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra Prātnieku Laboratorijas programmas nodarbību vadītāja Babītes vidusskolas matemātikas skolotāja

Marta Mikīte vada interešu izglītības nodarbības matemātikā Prātnieku laboratorijā un Jelgavas pašvaldības mērķprogrammā "Junioru universitāte". Vadījusi vairākas pētnieciskas vasaras nometnes bērniem un jauniešiem Rīgā un Mārupē. Kā eksperte piedalās Valsts izglītības satura centra projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā".