Atpakaļ

Ilze France

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra vadošā pētniece un Prātnieku Laboratorijas programmas vadītāja

Ilze France vada projektu Prātnieku laboratorija un ir vadošā pētniece projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, strādājot LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrā.
Ieguvusi doktora grādu matemātikā. Veikusi pētījumus Valsts pētījumu programmas projektā “Jauna pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās”. Daudzus gadus darbojusies praktiski gan kā matemātikas skolotāja, gan strādājot ar studentiem – topošajiem matemātikas skolotājiem. Ir zinātnisku un metodisku publikāciju, 15 matemātikas mācību grāmatu un daudzu metodisku izstrādņu autore. Ieguvusi lielu pieredzi tālākizglītībā, gandrīz 20 gadus vadot nodarbības skolotājiem.

Pasākumi

Ilze France
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri