Latvijas Mediju ētikas padome

Latvijas Mediju ētikas padome

Biedrība "Latvijas Mediju ētikas padome" dibināta 2018.gada 12.decembrī, apvienojoties kopumā piecpadsmit mediju nozares asociācijām un uzņēmumiem. Šobrīd biedrībā ir 20 biedri, kuri pārstāv visu formu un žanru medijus, mediju asociācijas un augstākās izglītības iestādes, kuras darbojas mediju jomas pētniecībā.