Asja Vanaga

Asja Vanaga

Pedagoģe pirmsskolas izglītības iestādē

LU Pedagoģijas zinātņu doktorante. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Lāsīte" vadītāja.