Solvita Lazdiņa, MEd.

Solvita Lazdiņa, MEd.

Skola2030 | Mācību satura un pedagogu profesionālās pilnveides vecākā eksperte

Izglītības zinātņu maģistra (MEd) grāds, doktorantūrā apmaiņas programmas ietvaros studējusi University of the West of England. Strādājusi pirmsskolā, skolā un augstskolā par skolotāju un pasniedzēju, šobrīd kopā ar citiem vecākiem dibinājusi un vada Rīgas Pilsētas sākumskolu. Metodisko materiālu izstrādes un skolotāju tālākizglītības kursu vadītāja. Veidojusi projektus un atbalsta grupas vecākiem.
Profesionālās intereses: skolēnu un skolotāju sociāli emocionālā izaugsme, kā palīdzēt skolotājiem būt vēl labākiem.