Lilita Janševska

Lilita Janševska

ilggadīga zīmju valodas pasniedzēja

Lilita biedrībā “Latvijas Nedzirdīgo savienība “ (LNS) darbojas kopš 1977. gada. No 2012. gada ir SIA “LNS Rehabilitācijas centrs” valdes locekle un Zīmju valodas attīstības nodaļas vadītāja. Pateicoties Lilitai, tapušas daudzas grāmatas, video diski, zīmju valodas un tematiskās vārdnīcas, pasakas bērniem zīmju valodā u.c. darbi. Viņa ir ilggadīga zīmju valodas pasniedzēja un surdotulku prakses vadītāja Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, koledžā.