Edgars Spruksts

Edgars Spruksts

Valsts kancelejas #GovLabLatvia Reputācijas laboratorijas vadītājs

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas konsultants.