AS “Latvijas valsts meži”

AS “Latvijas valsts meži”

No vienas puses, Latvijas valsts mežu uzdevums ir vienkāršs un skaidrs – apsaimniekot Latvijas valstij piederošos mežus. No otras, mēs gribētu dot savu ieguldījumu, lai tuvinātu cilvēku dabai. Ar izglītības programmām un ik gadu jauniem mācību metodiskajiem materiāliem skolēni skolās ierastos mācību priekšmetus mācās ārā – dabā, mežā. Bērnudārzos pirmsskolas vecuma bērni apgūst meža zinības kopā ar Cūkmenu un ik gadu kļūst par īstiem Cūkmena detektīviem. Studenti, stipendiju programmas ietvaros iepazīst meža nozari, apmeklējot mežu, nozares uzņēmumus un darbojoties kopā ar meža profesionāļiem. Ikvienam ir iespēja atpūsties iekoptajās atpūtas vietās, takās un apskates objektos visā Latvijā.

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” (LVM) dibināta 1999. gada oktobrī saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu. LVM pamatdarbība ir mežsaimniecība, kas ir uzņēmuma galvenais ieņēmumu avots. Līdztekus mežsaimniecībai LVM sniedz medību un rekreācijas pakalpojumus, ražo selekcionētas sēklas un stādus, piedāvā tirgū zemes dzīļu resursus: smilti, granti, kūdru.
LVM pārvalda un apsaimnieko 1,64 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā 1,60 miljonus hektāru meža zemes, no kurām 1,41 miljoni hektāru ir mežs. LVM realizē valsts intereses meža apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu, palielināšanu un gūstot maksimāli iespējamos ienākumus īpašniekam – valstij.
28.06.2019.
12:30 - 21:30
29.06.2019.
11:00 - 21:30