Atpakaļ

AS "Latvijas valsts meži"

Krietns, rūpīgs, saudzīgs un gādīgs Latvijas valsts mežu saimnieks.

No vienas puses, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) uzdevums ir vienkāršs un skaidrs – apsaimniekot Latvijas valstij piederošos mežus. No otras – mēs gribētu dot savu ieguldījumu, lai tuvinātu cilvēku dabai!

Kopš 1999. gada LVM pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus ha Latvijas Republikas zemes, kā arī īsteno valsts intereses meža apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu, palielināšanu un gūstot maksimāli iespējamos ienākumus īpašniekam – valstij.

LVM pamatdarbība ir mežsaimniecība, kas ir uzņēmuma galvenais ieņēmumu avots. Līdztekus mežsaimniecībai uzņēmums sniedz medību un rekreācijas pakalpojumus, ražo selekcionētas sēklas un stādus, piedāvā produktu un pakalpojumu kopu “LVM GEO”, kā arī zemes dzīļu resursus: smilti, granti, kūdru.

Pasākumi

AS "Latvijas valsts meži"
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri