LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

BVEF ir viena no lielākajām LU fakultātēm un tajā 2018./2019. gadā studē vairāk nekā 2000 studentu, bet 1. kursā – 678. Fakultāte piedāvā reālajā uzņēmējdarbībā sakņotu augstāko izglītību, jo jau pašā studiju sākumā studentiem ir iespēja ne tikai apgūt lekciju kursus, bet arī sākt attīstīt un realizēt savu biznesa ideju Latvijas Universitātes studentu Biznesa inkubatorā. Te katram ir pieejamas bezmaksas konsultācijas, kā arī mentoru, nozaru profesionāļu un pieredzējušu uzņēmēju atbalsts. Tāpat fakultātē notiek regulāra nozares speciālistu iesaiste mācību procesā - vieslekcijas, vizītes uzņēmumos, studentu prakses, tiek īstenotas dažādas sadarbības formas ar uzņēmumiem.