Latvijas Zinātnes padome

Latvijas Zinātnes padome

Latvijas Zinātnes padome ir 1990. gadā dibināta institūcija, kas nodarbojas ar fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu administrēšanu nacionālā līmenī.