Latvijas Universitātes Kultūras un sociālās antropoloģijas nodaļa

Latvijas Universitātes Kultūras un sociālās antropoloģijas nodaļa

Latvijas Universitātes Kultūras un sociālās antropoloģijas nodaļas studenti un pasniedzēji jau 10 gadus nodarbojas ar sabiedrībai nozīmīgu jautājumu izpēti, rosinot par tiem turpmākas diskusijas.