Atpakaļ

Latvijas Tiesnešu biedrība

Latvijas Tiesnešu biedrība (turpmāk - Biedrība) ir neatkarīga, bezpeļņas, brīvprātīga, profesionāla organizācija, kas apvieno Latvijas Republikas tiesnešus un iestājas par tiesnešu garīgo, sociāli- materiālo interešu aizsardzību, tiesas prestiža un tiesu varas stiprināšanu valstī.

Saskaņā ar Biedrības statūtiem, tās mērķi ir:

(*) Apvienot Latvijas tiesnešus kopīgā saimē, lai veicinātu tiesnešu garīgo, profesionālo, sociāli- materiālo tiesību aizsardzību, tiesu prestiža un tiesu varas nostiprināšanu valstī.

(*) Pētīt un analizēt Latvijas un citu valstu tiesu praksi.

(*) Iesaistīties tiesību aktu pilnveidošanā, izmantojot arī starptautisko tiesību normas un piemērošanas praksi.

(*) Rūpēties par Latvijas valsts vēsturisko tiesisko tradīciju un tiesu vēstures apzināšanu un saglabāšanu.

(*) Aizstāvēt biedrības biedru tiesības un likumīgās intereses.

(*) Veicināt biedrības biedru saprašanos un tuvināšanos, sakaru attīstību ar citu valstu tiesnešu biedrībām.

(*) Sniegt biedrības biedriem materiālo palīdzību Savstarpējās palīdzības nolikumā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

Pasākumi

Latvijas Tiesnešu biedrība
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri