Jaunatnes organizācija "Protests"

Jaunatnes organizācija "Protests"

Biedrība “Protests” ir jaunatnes organizācija, kas savu darbību uzsāka 2019. gada sākumā un iestājas par jauniešu iespējošanu būt aktīviem sabiedrības un politikas procesu dalībniekiem, veicinot sociāldemokrātisku un zaļu vērtību izpratni un īstenošanu. “Protests” līdz šim ir piedalījies LGBTQ+ tiesību, garīgās veselības, Eiropas Parlamenta vēlēšanu popularizēšanā un klimata streika organizēšanā.