Jānis Kalugins

Jānis Kalugins

Valsts pārvaldes auditors. Interesē cēloņsakarības.