Latvijas Galvassāpju pacientu biedrība

Latvijas Galvassāpju pacientu biedrība

Sanākot kopā aktīviem domubiedriem un entuziastiem, kuriem rūp galvassāpju pacientu ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošana, 2018. gadā tika nodibināta Latvijas Galvassāpju pacientu biedrība (LGPB). Biedrības misija ir uzlabot galvassāpju pacientu ikdienas dzīvi, mazinot slimības radīto slogu. Biedrībā tiek aicināti iestāties galvassāpju pacienti, viņu līdzcilvēki un ikviens, kuram rūp sabiedrības veselība un veselības aprūpe Latvijā.